bezpečnosť a ochrana údajov

Ponúkame nástroje zabezpečujúce bezpečnosť a ochranu údajov, vrátane ich návrhu a inštalácie. S ohľadom na spoľahlivosť a vysokú mieru bezpečnosti preferujeme operačné systémy na báze linuxu, na ktorých prevádzkujeme firewall na pripojenie lokálnej siete do siete internet.

kontakt


BITnet s.r.o.
Centrum II 94/61
018 41 Dubnica nad Váhom


tel.: 0903 965 654
e-mail: bitnet@bitnet.sk